Skip to content

Applied Warehouses – mervärden genom samarbete

Genom att arbeta tvärfunktionellt och sporra varandra till ständig utveckling kan företagen i vår koncern skapa mervärden för våra kunder.

Applied Warehouses

Nyckelfärdiga koncept

Vi erbjuder ökat mervärde och hållbarhet genom att erbjuda kompletta lösningar från stål- & byggprodukter till färdig byggnad med komplett materialhanteringssystem.

biltema

Construction Value – allt för stålhallsbyggen

Med erfarenhet och kunskap möter vi en rad olika branschers behov av kostnadseffektiva lokaler, från komponenter till nyckelfärdiga byggnader inklusive kompletta materialhanteringssystem. Våra konstruktörer och ingenjörer följer varje projekt från idé till färdig hall.

Rullprofil – professionell innovation

Med över femtio år i branschen är Rullprofil en marknadsledare inom rullformning av metallprofiler och rör med snäva toleranser. Rullprofiler tillverkar bland annat Z-balkarna som används i koncernens hallbyggen.

Chrisma Svets & Smide

Verksamheten är byggnadssmide och består av att tillverka och montera grövre stålkonstruktioner till bl.a. industrihallar och butiker på uppdrag av de större byggföretagen. Vi har även resurser att själva stå för konstruktionen och dimensionering av sådana hallar.

rullprofil

Nova Panelsystem - modern konstruktion

Marknadsför och säljer isolerade vägg- och takpaneler till industribyggnader, hallbyggnader, lager, båthallar, ridhus, sporthallar samt kylrum och frysrum/fryshus.

Applied Warehouses

Lager Komponenter – experter på plåtbearbetning

Lager Komponenters gedigna kunnande inom plåtbearbetning har lett fram till både egna produkter och helt kundanpassade lösningar för logistiktillämpningar. Med kärnkompetenser som laserskärning, stansning, robotsvetsning och lackering i egen regi har Lager Komponenter kapacitet att lösa krävande uppdrag.